Tìm thấy 2707 kết quả

STT Nhan đề
1 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật bón Polyme siêu thấm (AMS-1) trong canh tác bông trên đất dốc tại Tây Bắc - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2707/20 - Công ty Cổ phần Bông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao - 2020
2 Sản xuất chế phẩm vi sinh và hệ thống lọc khí biogas tự động để tạo khí sinh học chất lượng cao từ các trang trại chăn nuôi lợn tập trung nhằm phục vụ sản xuất điện - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2706/20 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - 2020
3 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, qui mô 500 m3 dung môi isopropanol sạch/năm - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2705/20 - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - 2020
4 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo một số loại cánh quạt gió chính phục vụ thông gió trong mỏ than hầm lò - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2704/20 - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin - 2020
5 Cải tiến, hoàn thiện thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị quy mô công nghiệp về xử lý môi trường từ rác thải thành các sản phẩm có ích (tên dự án đã tồn tại) - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2703/20 - Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy Nông nghiệp - 2020
6 Hoàn thiện quy trình công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị hỗ trợ đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2702/20 - Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung - 2020
7 Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm da thuộc Pull-up phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2701/20 - Viện Nghiên cứu Da - Giầy - 2020
8 Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng kim loại từ dung dịch ăn mòn bảng mạch thải chứa đồng - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2700/20 - Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim - 2020
9 Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị trong dây chuyền sản xuất lúa giống quy mô năng suất 20 tấn/lần sấy - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2699/20 - Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy Nông nghiệp - 2020
10 Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu nano từ nguồn polyme sinh học, ứng dụng trong sản xuất bao bì đặc biệt, thân thiện môi trường - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2698/20 - Viện CN Giấy và Xenluylô - 2020
11 Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm vải dệt kim có khả năng kháng khuẩn cao và được thương mại hoá trên thị trường - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2697/20 - Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu dệt may - 2020
12 Hoàn thiện công nghệ chế tạo phụ gia tiết kiệm than và giảm khí thải cho lò đốt trong công nghiệp sử dụng than - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2696/20 - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - 2020
13 Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến cà phê Arabica trồng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc phục vụ nội tiêu và hướng tới xuất khẩu - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2695/20 - Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm - 2020
14 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu gạo bền vững sang thị trường Trung Quốc - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2694/20 - Cục Xuất nhập khẩu - 2020
15 Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2693/20 - Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương - 2020
16 Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương / Th.S Phạm Mạnh Hùng (Chủ nhiệm) - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2692/20 - 2020
17 Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương / Th.S Phạm Mạnh Hùng (Chủ nhiệm) - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2691/20 - 2020
18 Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về các biện pháp phi thuế quan (TBT và SPS) trong một số FTA cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2690/20 - 2020
19 Nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công thương. - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2689/20 - 2020
20 Nghiên cứu và đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh, hiện diện thương mại của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. - Nhiệm vụ cấp: Cấp bộ - Mã số: NV.2688/20 - 2020