Tìm thấy 2338 kết quả

Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại III nghèo ở các bãi chứa bằng thuốc tập hợp thế hệ mới (dạng Ankyl succinat) của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam chế tạo.
Cấp: Cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Minh
Ngày bắt đầu: 31/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Nhiệm vụ: Đề tài nghiên cứu R&D
Đơn vị thực hiện: Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản.
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Hữu cơ – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tinh chế Rutin thô thành Rutin đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
Cấp: Cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Bảy
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm hệ chất kết dính thế hệ mới, qui mô 100 tấn/năm, để sản xuất viên quặng apatit từ quặng cấp hạt nhỏ
Cấp: Cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đỗ Thanh Thuỳ
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu
Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống thiết bị làm nguội kiểu tấm ứng dụng trong quá trình làm nguội NPK trong dây chuyền sản xuất NPK
Cấp: Cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Ngọc Vĩnh
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị phối hợp: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao
Hoàn thiện công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nước giải khát đóng lon từ cây sương sáo
Cấp: Cấp bộ
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh (Bidrico)
Sản xuất thử nghiệm rượu vang từ mật hoa dừa
Cấp: Cấp bộ
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Dầu và cây có dầu
Đơn vị phối hợp: Trung tâm dừa Đồng Gò - Bến Tre
Sản xuất thử nghiệm dầu từ hạt cây chùm ngây (Moringa oleifera) và nghiên cứu tận dụng bã thải sau khi chiết tách dầu
Cấp: Cấp bộ
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Dầu và cây có dầu
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công Nghệ Sinh Học tỉnh An Giang
Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp
Cấp: Cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Văn Sơn
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Viện CN Giấy & Xenluylo
Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô và sản xuất thử cây giống Bạch đàn PNCT3 và PNCTIV
Cấp: Cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Huy
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Cây Nguyên liệu giấy
Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm da thuộc sử dụng chất thuộc hữu cơ THPS-Tetrakis hydroxymethylphosphonium sulfate trong quá trình thuộc da
Cấp: Cấp bộ
Ngày bắt đầu: 01/01/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Nhiệm vụ: Dự án SXTN
Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Da - Giầy